Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20731
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Łazienki Królewskie / Jan III Sobieski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Warszawa. Łazienki - pomnik Jana Sobieskiego XVIII w. / "WARSZAWA. ŁAZIENKI - POMNIK JANA SOBIESKIEGO XVIII w."
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana typograficznie pod kompozycją w prawym dolnym rogu tablicy: "Inst. Szt. PAN"
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:276x380 mm (kompozycja); 298x400 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne złamanie górnego lewego rogu tablicy i nieznaczne zagięcie na dolnym marginesie kompozycji
Datowanie/Dating:196-
Pochodzenie/Origin:Z nieustalonej teki fotograficznych reprodukcji fotografii. Warszawa: WOSI [Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów] "Wspólna Sprawa", [196-]
Uwagi/Comments:"Wspólna Sprawa" = Wydawniczo-Oświatowa Spółdzielnia Inwalidów "Wspólna Sprawa" w Warszawie ul. Żelazna 40 (ostatni adres; nieistniejąca spółdzielnia powiązana z oświatą i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ZNP, zmieniająca nazwy w czasie swej działalności). Zakłady Fotofilmowe WOSI. Bardzo rzadka fotografia. Fotografia pochodzi z teki reprodukcji fotograficznych wydanych do użytku szkolnego fotografii miast i regionów Polski autorstwa głównie znanych polskich fotografików. Fotografie formatu ca A3. Teka (-ki) nienotowana (-ne) w katalogach elektronicznych polskich bibliotek naukowych (ówcześnie, wbrew przepisom, nie przekazano egzemplarzy obowiązkowych wydanych tek fotograficznych do zbiorów publicznych!). Odwrocie (verso) fotografii czyste - bez treści
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i20731
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody pomniki / architecture monuments, statues/monument, statue parks and gardens/park and garden / Architektur Denkmäler/Denkmal Parke und Gärten/Park und Garten / photography