Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20752
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-cmentarze / Stefan Jaracz / Leopold Staff
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"(15) Cmentarz Powązkowski w Warszawie" / Stefan Jaracz / Leopold Staff
Autor/Author:A. Janicki
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:213x300 mm (kompozycja); 243x300 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:ca 1980 (nie przed 1974)
Pochodzenie/Origin:Z: E. Tarka (opracował) A. Janicki (fot.): Cmentarz Powązki w Warszawie. Warszawa: KAW, br. tablica 15
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Janicki polski fotograf, czynny w 2. poł. XX wieku, brak bliższych danych
Uwagi/Comments:Rzadkie. Album "Cmentarz Powązkowski w Warszawie" nienotowany w zasobach elektronicznych polskich bibliotek naukowych. - Stefan Jaracz (24.12.1883 Żukowice Stare pow. Tarnów - 11.08.1945 Otwock) wybitny polski aktor teatralny i filmowy, reżyser i dyrektor teatru. Po maturze w 1901 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie przez 2 semestry po czym związał się teatrem początkowo w Krakowie debiutując na scenie w 1904. Od 1911 związany ze scenami warszawskimi, w latach 1915-1918 występował w Moskwie i Kijowie. Od 1918 w Warszawie, związany z teatrami warszawskimi, nadto w Łodzi, Lwowie i Poznaniu, gościnnie występował w całym kraju. W 1930 założyciel i dyrektor lewicującego teatru Ateneum w Warszawie, którym kierował i występował do 1939. W latach 1912-1936 36 ról filmowych i liczne role radiowe. W okresie okupacji głównie przebywał w Warszawie i okolicach, aresztowany w 1941 krótko więziony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Także także działacz społeczny oraz pisarz i publicysta teatralny w duchu socjalistycznym. Jako aktor wybitny odtwórca ról charakterystycznych; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 603-605 i SBTP t. 2 ss. 252-254. - Leopold Henryk Staff (14.11.1878 Lwów - 31.05.1957 Skarżysko-Kamienna) polski poeta, dramatopisarz i tłumacz. Po maturze w 1897 we Lwowie rozpoczął studia na Uniwersytecie Lwowskim w czasie których debiutował literacko wierszem w 1898 w czasopiśmie "Śmigus", debiut wydawniczy 1901 (tomik poezji "Sny o potędze"). Od tego czasu zamieszczał liczne wiersze w prasie lwowskiej, krakowskiej i warszawskiej uzyskując duże uznanie. Od 1902 zajmował się na wysokim poziomie twórczością przekładową z literatury greckiej, łacińskiej, włoskiej, francuskiej, niemieckiej i angielskiej (skutkiem ożywionej działalności tłumaczeniowej przerwał studia). Od 1903 ogłaszał także utwory dramatyczne, które jednak nie uzyskały popularności. Od 1901 odbywał liczne podróże, głównie: Paryż, Włochy, Tatry. W latach 1909-1913 redagował serie wydawnicze we Lwowie. W latach 1915-1918 w Charkowie. Latem 1918 zamieszkał w Warszawie, gdzie kontynuował bogatą twórczość literacką i przekładową współpracując z ogólnopolską prasą warszawską. W międzywojniu otrzymał szereg prestiżowych nagród, członek honorowy Polskiego PEN Clubu, wiceprezes Polskiej Akademii Literatury (PAL). Okres okupacji spędził w Warszawie, po powstaniu warszawskim przebywał w Pruszkowie, Starachowicach, Pławowicach i od 1946 w Krakowie, w 1949 powrócił do Warszawy. Dwukrotnie - w 1951 i 1955 - otrzymał Państwową Nagrodę Literacką I stopnia. Czołowy poeta młodopolski, autor poezji lirycznej, przedstawiciel klasycyzmu, w międzywojniu duchowy przywódca skamandrytów; zob. DPP t. 7: R-Sta ss. 417-428 i Polski słownik biograficzny (PSB) t. 41 ss. 454-461
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Jaracz Stefan]
Numer katalogowy/Number:i20752
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cmentarze grobowce, mauzolea, portrety polskie okres postacie 20 wiek (do 1945) - Polska postacie 20 wiek od 1945 (po II wojnie światowej) - Polska, portrety polskie zawody aktorzy, śpiewacy, tancerze - Polska literaci - Polska / architecture cemeteries/churchyards/cemetery/churchyard tombs/tomb, portraits/portrait / Architektur Grüfte/Gruft Kirchhöfe/Kirchhof, Porträts/Porträt / photography