Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20759
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-pomniki / Jan III Sobieski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"POMNIKI WARSZAWY. Cz. 1. (5) JANA III SOBIESKIEGO"
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:274x244 mm (kompozycja); 244x298 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1984/1985
Pochodzenie/Origin:Z: Zofia Orzechowska (opracowanie): Pomniki Warszawy. Cz. 1. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, b.r. [1984 albo 1985] nr 5
Uwagi/Comments:Album "Pomniki Warszawy. Cz. 1". Album jedynie w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu (datowanie 1985), zaś pojedyncze fotografie również w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (datowanie1984). Obie biblioteki odmiennie datują album. Brak w innych zbiorach publicznych. Pomnik Jana III Sobieskiego w Warszawie - rzeźba dłuta Franciszka Pincka umieszczona przy ulicy Agrykola na osi pałacu Na Wyspie, zaprojektowana przez André Le Bruna, pomnik odsłonięty 14.09.1788 zob. Wikipedia. - Jan III Sobieski (17.08.1629 Olesko pow. Złoczów - 17.06.1696 Wilanów) król Polski od 1674, wcześniej starosta od 1644 (wielokrotnie), chorąży wielki koronny od 1656, marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668, znakomity wódz i organizator armii, toczył zwycięskie wojny z Tatarami i Turkami w tym odsiecz Wiednia 1683; zob. przede wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 413-422.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i20759
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, portrety polskie zawody wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska władcy polscy - królowie - Polska / architecture monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal, Porträts/Porträt / photography