Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20761
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-pomniki / Stanisław Moniuszko / Wojciech Bogusławski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"POMNIKI WARSZAWY. Cz. 1. (7) STANISŁAWA MONIUSZKI I WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO"
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:217x298 mm (kompozycja); 244x298 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1984/1985
Pochodzenie/Origin:Z: Zofia Orzechowska (opracowanie): Pomniki Warszawy Cz. 1. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, br. [1984 albo 1985] nr 7
Uwagi/Comments:Album "Pomniki Warszawy. Cz. 1". Album jedynie w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu (datowanie 1985), zaś pojedyncze fotografie również w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (datowanie1984). Obie biblioteki odmiennie datują album. Brak w innych zbiorach publicznych. Pomniki przed prawym skrzydłem gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie odsłonięte 17.01.1965 autorstwa Jana Szczepkowskiego. Pomniki stanowiły rekonstrukcje pomników z 1936 tego autora zniszczone podczas powstania warszawskiego w 1944. - Stanisław Moniuszko (5.05.1819 Ubiel (Białoruś) - 4.06.1872 Warszawa) znany polski muzyk, kompozytor, dyrygent, pedagog. W latach 1837-1840 studiował w Singakademie w Berlinie pod kierunkiem jej dyrektora Carla Friedricha Rungenhagena, gdzie również powstały pierwsze kompozycje S. Moniuszki. Zamieszkał w Wilnie, gdzie był stałym dyrygentem teatru wileńskiego. W dniu 1.01.1858 w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się premiera jego największego dzieła opery "Halki" i tegoż roku przeniósł się na stałe do Warszawy, gdzie również w tym teatrze w 1865 miała premierę kolejna wielka opera autora "Straszny dwór". Autor licznych pieśni, operetek, baletów i oper, czołowy obok F. Chopina przedstawiciel romantyzmu w muzyce polskiej. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 21 ss. 655-658. - Wojciech Bogusławski (9.04.1757 Glinno pow. ziemski poznański gm. Suchy Las - 23.07.1829 Warszawa) aktor, reżyser i dyrektor teatrów, autor sztuk i tłumacz. Wybitny organizator i wybitna postać polskiego teatru. Początkowo służył w wojsku w latach 1775-1778 (kadet, potem podchorąży). W latach 1778-1827 występował na scenie jako aktor i śpiewak, od ca 1782 reżyser. Dyrektor teatrów w Warszawie od 1783 z przerwami do 1814, także w Poznaniu, Wilnie i Lwowie, w 1811 założył przy Teatrze Narodowym w Warszawie pierwszą polską szkołę teatralną (Szkoła Dramatyczna). Autor ca 80 sztuk teatralnych - przeróbki lub przekłady komedii, tragedii, dram i librett operowych; zob. SBTP t. 1 ss. 47-49; Encyklopedia Muzyczna t. 1 ss. 352-353
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Moniuszko Stanisław]/[portret:Bogusławski Wojciech]
Numer katalogowy/Number:i20761
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki teatry, portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody aktorzy, śpiewacy, tancerze - Polska muzycy i kompozytorzy - Polska reżyserzy i scenarzyści - Polska / architecture monuments, statues/monument, statue theatres/theatre, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Theater, Porträts/Porträt / photography