Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20770
Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-pomniki / Julian Marchlewski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"POMNIKI WARSZAWY. Cz. 1. (17) JULIANA MARCHLEWSKIEGO"
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana
Technika/Technique:fotografia
Wymiary/Size/Capacity:244x271 mm (kompozycja); 244x298 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1984/1985
Pochodzenie/Origin:Z: Zofia Orzechowska (opracowanie): Pomniki Warszawy Cz. 1. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, br. [1984 albo 1985] nr 17
Uwagi/Comments:Album "Pomniki Warszawy. Cz. 1". Album jedynie w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu (datowanie 1985), zaś pojedyncze fotografie również w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (datowanie1984). Obie biblioteki odmiennie datują album. Brak w innych zbiorach publicznych. Pomnik Juliana Marchlewskiego w Warszawie ul. Juliana Marchlewskiego (obecnie al. Jana Pawła II), w parku przylegającym do Hali Mirowskiej odsłonięty 20.07.1968, rozebrany 1990. Rzeźbę zaprojektowała Zofia Wolska-Łodziana, a otoczenie architektoniczne Zygmunt Stępiński. - Julian Marchlewski ps. "Karski" (17.05.1866 Włocławek - 22.03.1925 Bogliasco) publicysta i ekonomista, wydawca, działacz międzynarodowego ruchu robotniczego, dyplomata radziecki. Od czasu szkoły średniej w Warszawie związany z ruchem socjalistycznym za co był więziony 1891-1892. Po uwolnieniu wyjechał do Szwajcarii, gdzie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zurychu i obronił doktorat w 1896 z ekonomii za pracę: "Der Physiokratismus in Polen" (Fizjokratyzm w Polsce). Współzałożyciel i jeden z głównych ideologów Związku Robotników Polskich (ZRP) 1889 i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego (SDKP) 1893 (od 1900 Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy SDKPiL). W latach 1902-1905 prowadził wydawnictwo w Monachium. Następnie przebywał w Królestwie Polskim i od grudnia 1906 do lutego 1907 był więziony w twierdzy modlińskiej. Po uwolnieniu wyjechał do Niemiec, gdzie związał się z lewym skrzydłem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), w 1916 jeden z współtwórców niemieckiego Związku Spartakusa (Spartakus-Bund). Był czołowym publicystą ekonomicznym tej partii. Więziony w Niemczech w latach 1916-1918. Od 1918 w Moskwie, ponownie w Berlinie 1918-1919 organizując ruch komunistyczny. W 1919 w Polsce, m.in. prowadził negocjacje z władzami polskimi, tegoż roku był współtwórcą Kominternu (Międzynarodówki Komunistycznej), przewodniczący Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski (TKRP) w Białymstoku 1920 jednocześnie prowadząc liczne misje dyplomatyczne Rosji Radzieckiej. Od 1922 pierwszy rektor Komunistycznego Uniwersytetu Mniejszości Narodowych Zachodu w Moskwie i przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 19 ss. 535-542
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:[portret:Marchlewski Julian]
Numer katalogowy/Number:i20770
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska postacie 20 wiek (do 1945) - Polska, portrety polskie zawody dziennikarze i publicyści - Polska politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska redaktorzy i wydawcy - Polska / architecture monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal, Porträts/Porträt / photography