Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20923
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Strój węgierski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Sárköz (Rumunia)
Tytuł/Title:"16) Costume porté à Sárköz. HONGRIE"
Autor/Author:wg E. Lepage-Medvey
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:litografia barwna na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:264x145 mm (kompozycja); 320x238 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1939
Pochodzenie/Origin:Z: André Varagnac (tekst); E. Lepage-Medvey (rysunki): Costumes Nationaux. Autriche, Hongrie, Pologne, Tchéco-Slovaquie. Paris: Éditions Hypérion, cop. 1939 tablica nr 16
Inf. o Autorze/Information about an Author:E. Lepage-Medvey (LePage-Medvey) francuski (?) (węgierski?) rysownik znany z 2 albumów strojów ludowych wydanych w 1939 roku (w każdym po 40 tablic w litografii barwnej): Costumes français. Paris: Éditions Hyperion, 1939 (i jego niemieckiego wydania pt. French Costumes. London, Paris, New York: The Hyperion Press, 1939) oraz Costumes Nationaux. Autriche, Hongrie, Pologne, Tchéco-Slovaquie. Paris: Éditions Hypérion, cop. 1939. Znany tylko inicjał imienia; brak informacji o artyście w: Benezit, Th. B., Vol. i AKL. Index wyd. 2 oraz w katalogach bibliotek narodowych w tym francuskiej. We wstępie do albumu wymieniono jako autora rysunków M. Medvey'a bez dalszych informacji. Artysta nieznany, nienotowany przez Benezit, Th. B., Vol. i AKL. Index wyd. 2, odnotowują te źródła jedynie Lajosa (Ludwiga) Medvey'a. Lajos (Ludwig) Medvey (14.07.1882 Nagykároly - 16.07.1962 Győr) węgierski malarz i ilustrator, pedagog i konserwator dzieł sztuki. Ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Budapeszcie. Przez 32 lata uczył rysunku w liceum w Győr, odbył liczne podróże po Europie; zob. Th. B. t. 24 s. 331, Vol. 3 s. 361, Benezit t. 9 s. 433, AKL. Index wydanie 2 t. 8 s. 598 i inne materiały
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica oraz ochronna karta poprzedzająca tablicę z nadrukowanym tytułem ryciny. Litografia barwna w technice fotolitografii. Dołączono również w kserokopii kartę tytułową, kartę przedtytułową i spis treści ze spisem tablic. Livada (węgierska nazwa Sárköz) miasto w Rumunii, w okręgu Satu Mare.
Cena/Price:160
Numer katalogowy/Number:i20923
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie