Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20975
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:[12.] "Kościół Ś-téj Barbary."
Autor/Author:Drzeworytnia Warszawska wg Władysława Dmochowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "WD"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na żółtej tincie w litografowanej ramce na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:95x124 mm (kompozycja); 155x190 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, na lewym marginesie ślad po usuniętej osłonowej bibułce, nieznaczne plamy na marginesach tablicy
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Bronisław Grabowski: Widoki Częstochowy i Jasnéj Góry z opisem. Warszawa nakładem D. Lange [1876]
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss. 19-20
Uwagi/Comments:Wersja z żółtą tintą (litografowana?) i litografowaną czerwoną ramką. Inna znana wersja wydawnicza bez tinty z litograficzną czerwoną ramką z nieco większym formatem tablic. Rzadka rycina. Tablice w albumie bez numeracji, przyjęto numerację tablic wg numeracji opisów tablic w treści albumu. Zespół klasztorny popauliński: kościół Św. Andrzeja i Św. Barbary, późnorenesansowy, 1637-1643, rozbudowany zapewne 1773, restaurowany 1891-1904, bazylikowy z wieżą frontową; klasztor 1637-1643, przebudowany m.in. przed 1740, piętrowy, czteroskrzydłowy; zob. Atlas zabytków s. 426
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i20975
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kościoły / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich