Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20976
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:13. "Studnia przy Kościele Ś-téj Barbary."
Autor/Author:Drzeworytnia Warszawska wg Władysława Dmochowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na żółtej tincie w litografowanej ramce na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:124x93 mm (kompozycja); 190x155 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, na górnym marginesie ślad po usuniętej osłonowej bibułce, bardzo nieznaczne plamy na marginesach tablicy
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Bronisław Grabowski: Widoki Częstochowy i Jasnéj Góry z opisem. Warszawa: nakładem D. Lange, [1876] tablica nr 13
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss. 19-20
Uwagi/Comments:Wersja z żółtą tintą (litografowana?) i litografowaną czerwoną ramką. Inna znana wersja wydawnicza bez tinty z litograficzną czerwoną ramką z nieco większym formatem tablic. Rzadka rycina. Tablice w albumie bez numeracji, przyjęto numerację tablic wg numeracji opisów tablic w treści albumu
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i20976
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza studnie / architecture church interiors/church interior churches/church wells/well / Architektur Brunnen Kirchen-Innere Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich