Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20977
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:14. "Kościół Ś-go Rocha."
Autor/Author:Drzeworytnia Warszawska wg Władysława Dmochowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: monogram wiązany "WD"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na żółtej tincie w litografowanej ramce na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:96x125 mm (kompozycja); 155x190 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, na lewym marginesie tablicy ślad po usuniętej osłonowej bibułce
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Bronisław Grabowski: Widoki Częstochowy i Jasnéj Góry z opisem. Warszawa: nakładem D. Lange, [1876] tablica nr 14
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss. 19-20
Uwagi/Comments:Wersja z żółtą tintą (litografowana?) i litografowaną czerwoną ramką. Inna znana wersja wydawnicza bez tinty z litograficzną czerwoną ramką z nieco większym formatem tablic. Rzadka rycina. Tablice w albumie bez numeracji, przyjęto numerację tablic wg numeracji opisów tablic w treści albumu. Kościół św. Rocha i św. Sebastiana w Częstochowie (Częstochówka), barokowy, przed 1680, przebudowany ze wzniesieniem nowej fasady 1783-1785, jednonawowy z dwuwieżową fasadą; zob. Atlas zabytków s. 426
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i20977
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church / Architektur Kirchen/Kirche / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich