Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20979
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:16. "Klasztor i Kościół pomarjawitski, obecnie Progimnazium męskie." / "i biuro Naczelnika powiatu"
Autor/Author:Drzeworytnia Warszawska wg Władysława Dmochowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: monogram wiązany "WD"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na żółtej tincie w litografowanej ramce na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:94x124 mm (kompozycja); 155x190 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, na lewym marginesie ślad po usuniętej osłonowej bibułce, bardzo słaba rdzawa plama w prawym dolnym rogu tablicy
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Bronisław Grabowski: Widoki Częstochowy i Jasnéj Góry z opisem. Warszawa: nakładem D. Lange, [1876] tablica nr 16
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss. 19-20
Uwagi/Comments:Wersja z żółtą tintą (litografowana?) i litografowaną czerwoną ramką. Inna znana wersja wydawnicza bez tinty z litograficzną czerwoną ramką z nieco większym formatem tablic. Rzadka rycina. Tablice w albumie bez numeracji, przyjęto numerację tablic wg numeracji opisów tablic w treści albumu. Zespół klasztoru d. Mariawitek: Kościół Najświętszego Imienia Marii, neogotycki, 1859-1861, salowy; klasztor, 1859-1861, wielokrotnie przebudowywany, budynek klasztoru obecnie liceum; zob. Atlas zabytków s. 426. Klasztor i kościół odebrany rozwiązanemu w 1864 roku zakonowi mariawitek
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i20979
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły szkoły urzędy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church monasteries/convents/monastery/convent offices/office schools/school / Architektur Kirchen/Kirche Kloster Schulen/Schule Ämter/Amt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich