Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i20981
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Częstochowa
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Częstochowa województwo śląskie (częstochowskie)
Tytuł/Title:18. "Dworzec Kolei Żelaznej W. W."
Autor/Author:Kazimierz Mrówczyński wg Władysława Dmochowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu monogram wiązany "WD" i w prawym rogu "K. M."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na żółtej tincie w litografowanej ramce na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:93x124 mm (kompozycja); 155x190 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, na lewym marginesie tablicy ślad po usuniętej osłonowej bibułce
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Bronisław Grabowski: Widoki Częstochowy i Jasnéj Góry z opisem. Warszawa: nakładem D. Lange, [1876] tablica nr 18
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu; zob. Opałek 1949 ss. 19-20
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Mrówczyński warszawski drzeworytnik i rysownik, autor kilkudziesięciu drzeworytów sztorcowych, związany z drzeworytnią Bronisława Puca, rytował dla różnych czasopism w latach 1878-1887, ryciny także w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877, ryciny oraz rysunki wystawiał w kraju i w Paryżu; zob. SAP t. 5 s. 658
Uwagi/Comments:Wersja z żółtą tintą (litografowana?) i litografowaną czerwoną ramką. Inna znana wersja wydawnicza bez tinty z litograficzną czerwoną ramką z nieco większym formatem tablic. Rzadka rycina. Tablice w albumie bez numeracji, przyjęto numerację tablic wg numeracji opisów tablic w treści albumu
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i20981
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dworce i przystanki kolejowe, malarstwo polskie, rysunek polski gospodarka komunikacja kolejnictwo / architecture railways, economy communication railways / Architektur Bahnhöfe/Bahnhof, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich