Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02315
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Giełgudów (Poniemuń) / Pilis I (Vytėnai)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Litwa
Tytuł/Title:"Giełgudów nad Niemnem. Rysunek oryginalny M. E. Andriollego. (1356)"
Autor/Author:Antoni Musiałowski wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "AM." i "Andriolli".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:161x235 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczna plamka w kompozycji, drobne wydawnicze zagięcia karty, zaś na lewym marginesie kompozycji niewielkie praktycznie niewidoczne podklejone przedarcie, nadto uszkodzone marginesy karty poza kompozycją.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 344 z 3.08.1889 s.65.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Musiałowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1881-1889 związany z "Kłosami" w 1881 i następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" w latach 1882-1889 (tu był autorem ponad 30 prac), zob. SAP t.5 s.677 i Rudniewska (Słownik) ss. 87-88.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21780.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Powiat Jurbork. Zamek Giełgudów (Poniemuń) - powstał na miejscu wcześniejszego zamku krzyżackiego z XIV w. zniszczonego podczas walk krzyżacko-litewskich, w latach 1604-1610 wzniesiono nowy gotycko-renesansowy zamek z wykorzystaniem części murów starszej warowni, zamek wzniesiony z inicjatywy Jana Epereyszego, od 1759 w posiadaniu Giełgudów, którzy zmienili nazwę dóbr na Giełgudów, zamek poważnie zniszczony w powstaniu listopadowym, później w posiadaniu Pusłowskich i Jana Tyszkiewicza, ponownie zamek zniszczony w okresie I wojny światowej; zob. obszerny opis Rąkowski 1999 ss.68-70.
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i02315
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving / Holzstich