Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i21025
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Wawel / Władysław II Jagiełło (1351-1434) wielki książę litewski 1377-1401, król polski od 1386
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"15 Monument de Wladislas Jagellon."
Autor/Author:Hyacinthe Traversier wg Eugéne Wormser
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie pod kompozycją: po lewej "Vormser, del.", pośrodku "Lemaitre, direxit" i po prawej stronie "Traversier, Sc."
Technika/Technique:staloryt na papierze
Wymiary/Size/Capacity:113x161 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, słabe rdzawe plamy (foxing) na marginesach tablicy
Datowanie/Dating:1840
Pochodzenie/Origin:Z: Charles Forster: Pologne. Paris: Firmin Didot Frères, 1840 tablica nr 20 po s. 82 (Seria: L'Univers. Histoire et description de tous les peuples. Europe; t. 10)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Hyacinthe Traversier francuski grafik i rysownik czynny w Paryżu 1840-1860; zob. ThB t. 33 ss. 361-362, Benezit t. 13 s. 778
Literatura/Literature:Zob. Roman Jaskuła: Karol Forster. Emigracyjny działacz, pisarz i wydawca 1800-1879. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002 ss. 39-41 i s. 414; podaje, iż wydanie to miało nakład 20.000 egzemplarzy (nadto były późniejsze wydania w języku hiszpańskim i włoskim oraz wznowienia wersji francuskiej); Katalog portretów BN - brak
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. - Władysław II Jagiełło (ca 1351 - 1.06.1434 Gródek Jagielloński) wielki książę litewski 1377-1401, król polski od 1386, syn Olgierda. Jako władca Litwy, zagrożony przez Krzyżaków, w 1386 w Krewie zawarł unię z Polską, przyjął chrzest i poślubił Jadwigę Andegaweńską (króla Polski od 1384) oraz został koronowany na króla Polski (panując wraz z Jadwigą Andegaweńską), od 1387 chrystianizował Litwę, w 1401 przekazał Witoldowi Kiejstutowiczowi tytuł wielkiego księcia litewskiego, pokonał Krzyżaków pod Grunwaldem w 1410 w wojnie w latach 1409-1411, w 1413 zawarł unię z Litwą w Horodle, zapoczątkował dynastię jagiellońską w Polsce; zob. Leksykon historii Polski ss. 804-805 i inne
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/[portret:Władysław II Jagiełło]
Numer katalogowy/Number:i21025
Kategorie tematyczne/Categories:architektura katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 15 wiek - Polska postacie średniowiecze - Polska, malarstwo obce, rysunek obcy portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / steel engraving / Stahlstich