Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i21103
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Strój zakonny: ormiańscy bartolomici i studyci (akoemeci)
Tytuł/Title:"Tab: XI. Fig: 1. BARTOLOMITA z GENUI. Fig: 2. AKOEMETA czyli STUDITA."
Autor/Author:Litografia Juliusza Volkmara Flecka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "J. V. Fleck & ­C°"
Technika/Technique:litografia kolorowana w epoce (wydawniczo)
Wymiary/Size/Capacity:117x84 mm (kompozycja); 208x127 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, kompozycja praktycznie bez wad, dość mocno poplamione marginesy tablicy, w prawym górnym rogu stary dopisek atramentem z numerem tablicy
Datowanie/Dating:1848
Pochodzenie/Origin:Z: J. K. Wietz, Piotr Bohmann: Rys historyczny zgromadzeń zakonnych obojej płci wraz z rycerskiemi zakonami i orderami państw wydany w języku niemieckim przez J. K. Wietz i Piotra Bohmann, przełożony na język polski i pomnożony opisami nowo-powstałych zakonów wraz z objaśnieniami ogólnemi i rycinami nowemi. Dzieło zebrane i ułożone przez księdza Beniamina [Beniamin Piotr Szymański]. T. 1, Zakony męzkie. Warszawa: w Drukarni Księży Pijarów, 1848 tablica 11 po s. 22
Inf. o Autorze/Information about an Author:Juliusz Volkmar Fleck (ca 1813 Saksonia - 2.06.1888 Warszawa) rysownik i litograf warszawski. Przybył z Saksonii do Warszawy w 1838 sprowadzony przez F. Schustra do pracy w jego zakładzie litograficznym, którym potem kierował po jego śmierci. Od 1843 prowadził własny zakład litograficzny na ul. Nowosenatorskiej w Warszawie. W latach 1861-1871 przebywał na zesłaniu w kopalniach Tomska, skąd są znane jego rysunki, wówczas zakład prowadziła jego żona Julia. Zakład wykonywał przede wszystkich ilustracje do wielu wydawnictw, także samodzielne ryciny i liczne muzykalia. Jego najważniejszą jego pracą było 261 litografii kolorowanych do dzieła J. K. Wietz, Piotr Bohmann: Rys historyczny zgromadzeń zakonnych obojej płci [...]. T. 1-3. Warszawa 1848-1849. Litografami byli również 3 jego synowie, z których Otton przejął po śmierci ojca jego zakład; zob. SAP t. 2 s. 227 i Tessaro-Kosimowa 1973 ss. 240-241 (wbrew opisowi w obu pracach litografie do dzieła Wietza i Bohmanna to litografie kolorowane, a nie chromolitografie albo litografie barwne)
Literatura/Literature:Banach 1959 ss. 101-102 w tym: "bardzo pięknie ręcznie kolorowane litografie w ogromnej liczbie [...]" i "jedna z najdroższych książek ilustrowanych naszego dziewiętnastego wieku"
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Piękna rycina. Całość dzieła obejmuje: T. 1: Zakony męzkie; T. 2: Zakony żeńskie; T. 3: Zakony rycerskie i ordery państw. Opis na ss. 30-34
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i21103
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ormianie armenica typy, religia zakony, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia zakonnik, malarstwo obce, rysunek obcy malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography the Armenians types/type, jobs and professions/job and occupation religion orders, convents, monasteries/order, convent, monastery, varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Armenier Typen/Typ, Religion Orden, Varia Kostümkunde/Trachten / lithograph / Lithographie