Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02179
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Zarzecze
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Przeworsk województwo podkarpackie (przemyskie) gmina Zarzecze
Tytuł/Title:"Zarzécze w Galicyi."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:124x196 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, nieliczne rdzawe plamki w kompozycji, nieco typowych rdzawych plamek na marginesach karty, cała karta nieznacznie przebarwiona z powodu zakwaszenia papieru (foxing)
Datowanie/Dating:1848
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 24 z 10.06.1848 s. 189
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24982
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Dość rzadka rycina. Pałac klasycystyczny, ok. 1817-1819 projektu Christiana Piotra Aignera dla Magdaleny Morskiej wraz założeniem parkowym; zob. Atlas zabytków s. 599 z ilustracją
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja
Numer katalogowy/Number:i02179
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / lithograph / Lithographie