Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i21320

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa / książę Janusz / książę Stanisław / księżna Anna
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Ostatni Książęta Mazowieccy. (Rysował Polkowski, podług obrazu olejnego, będącego własnością Magistratu warszawskiego)."
Autor/Author:wg Józefa Tadeusza Polkowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:150x226 mm (kompozycja);
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, ślad po starym poziomym złożeniu karty, karta nieco poplamiona, ale już poza kompozycją
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 138 z 17.05.1862 s. 193
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 13449
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Kazimierza Władysława Wójcickiego. Bardzo rzadka rycina. - Stanisław (17.05.1500 - 8.08.1524) książę mazowiecki, syn Konrada III Rudego. Wraz z bratem Januszem III panujący w Czersku, Warszawie, Liwie, Zakroczymiu i Nurze w latach 1503-1524 (do 1518 regencja); zob. Piastowie s. 349. - Janusz III (1501/1502 - 9/10.03.1526) książę mazowiecki, syn Konrada III Rudego. Wraz z bratem Stanisławem panujący w Czersku, Warszawie, Liwie, Zakroczymiu i Nurze w latach 1503-1524 (do 1518 regencja), po śmierci brata Stanisława od 1524 samodzielny władca. Był ostatnim księciem mazowieckim z dynastii Piastów; zob. Piastowie ss. 350-351. - Anna (1498/1500 - po 26.01.1557 Jarosław) księżna mazowiecka z dynastii Piastów, córka Konrada III Rudego. Ostatnia przedstawicielka linii Piastów mazowieckich; zob. Piastowie ss. 347-349
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Janusz III]/[portret:Stanisław]/[portret:Anna]
Numer katalogowy/Number:i21320
Kategorie tematyczne/Categories:architektura ratusze wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski kultura sztuki plastyczne, portrety obce okres postacie 16 wiek, portrety polskie zawody rody panujące królewskie i książęce - Polska władcy polscy - książęta - Polska / architecture interiors/interior/ town halls/town hall, culture fine arts, portraits/portrait / Architektur Inneres Rathäuser/Rathaus, Kultur bildende Künste, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich