Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i16399
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Rzym / Scena wjazdu ambasady Michała Kazimierza Radziwiłła do Rzymu w 1680 roku
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:polonica - Włochy
Tytuł/Title:"Wjazd Radziwiłła do Rzymu, obraz w Galeryi Willanowskiéj. malowali Sandrard i Viviani."
Autor/Author:Teofil Konarzewski wg Stanisława Masłowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: monogram wiązany "TK" oraz typograficznie pod kompozycją: po lewej stronie "Rys. Masłowski." i po prawej stronie "Ryt. Konarzewski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:142x246 mm (kompozycja); 279x377 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, dość liczne, ale słabe plamy na marginesach, gdzie też bardzo nieznaczne liniowe mechaniczne uszkodzenia oraz złamany lewy dolny róg tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Skimbrowicz Hipolit, Gerson Wojciech: Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona. Warszawa: nakładem S. Orgelbranda Synów i Drzeworytni Warszawskiej, 1877 tablica po s. 74
Inf. o Autorze/Information about an Author:Teofil Konarzewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1874-1887, związany z pracownią Bronisława Puca; zob. SAP t. 4 s. 80
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica oraz tekst w kserokopii z opisem tablicy. Obraz autorstwa Pieter van Bloemen zwany Standaert (1657-1720) (autor kompozycji figuralnej) i Niccolo Viviani Codazzi (1648-1693) (autor widoku architektonicznego). Dość rzadka rycina
Cena/Price:380
Numer katalogowy/Number:i16399
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski historia sceny historyczne, okresy historyczne XVII w., varia polonica - varia / historical periods 17th century, history varia / Geschichte Varia historische Epochen 17. Jahrhundert / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich