Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02203
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Strzelno
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puck województwo pomorskie (gdańskie) gmina Puck
Tytuł/Title:"TABL. 17. DOM WIEJSKI W STRZELNIE (POW. PUCKI, POMORZE) Z KOŃCA WIEKU XVIII. CIEKAWY TYP DOMU, ZABUDOWANEGO Z BIEGIEM CZASU PO OBYDWU STRONACH LICOWYCH I SZCZYTOWEJ, ŚCIANAMI Z MURU PRUSKIEGO. [...]"
Autor/Author:Wiktor Gosieniecki
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:autolitografia na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:149x250 mm (kompozycja); 274x373 mm (tablica)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne zagięcie kartonu na dolnym marginesie tablicy
Datowanie/Dating:1924
Pochodzenie/Origin:Z: Wiktor Gosieniecki: Zabytki sztuki rodzimej Polski Zachodniej. Zeszyt 2, Województwo Poznańskie i Pomorskie. Poznań: nakładem własnym, 1924 tablica nr 17
Inf. o Autorze/Information about an Author:Wiktor Gosieniecki (19.12.1876 Strzelno pow. Mogilno - 29.08.1956 Gdańsk) malarz i grafik, zajmował się też m.in. sztuką użytkową i scenografią, pedagog. Studiował w Berlinie i Monachium, po powrocie osiedlił się w Gnieźnie, a od 1912 na stałe związał się z Poznaniem (z przerwą na okupację), współorganizował od 1919 Szkołę Sztuk Zdobniczych, gdzie został profesorem (potem działającą jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych i Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych), wykonywał przede wszystkim w latach 20. i 30. XX w. litografie i litografie barwne o motywach architektonicznych, autor kilku tek graficznych w litografii; zob. SAP t. 2 ss. 412-414 i przede wszystkim Mulczyński 1996 ss. 112-117
Literatura/Literature:Grońska 1994 poz. 218
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, na tablicy jedynie numer, opis rycin [tytuły] znajduje się na osobnej karcie "Spis Tablic" dołączonej w kserokopii. Cała teka liczy 10 autolitografii (jedna powtórzona na okładce teki), nakład teki 320 egz. Numeracja tablic (nr 11-20) wynika z numeracji innych tek z tego cyklu (Zeszyt 1, Województwo poznańskie - 10 rycin z 1924 (nr 1-10); Zeszyt 2, Województwo poznańskie i pomorskie - 10 rycin z 1924 (nr 11-20); Zeszyt 3, Województwo śląskie - 16 rycin z 1925 (nr 21-36); Zeszyt 4 cz.1, Dwory i dworki wielkopolskie - 10 rycin z 1935 (nr 37-46) (Zeszyt 4 cz.2 i Zeszyt 5, Kaszubszczyzna; nie ukazały się).
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze Gdańskie/Westpreußen/Kaszuby/Landkreis Putzig/Strellin
Numer katalogowy/Number:i02203
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budowle drewniane budownictwo ludowe budownictwo wiejskie / architecture country/folk builidings/country/folk builiding rural buildings/rural building / Architektur Dorfbauten Volksbauwesen / autolithography lithograph / Autolithographie Lithographie