Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02204
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Strzelno / Wdzydze [Kiszewskie]
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puck województwo pomorskie (gdańskie) gmina Puck / powiat Kościerzyna województwo pomorskie (gdańskie) gmina Kościerzyna
Tytuł/Title:"TABL. 18. A. ŁAWA Z IZBY DOMU W STRZELNIE, POWIAT PUCKI, POMORZE (TABL. 17.) B. RYS POZIOMY DOMU W STRZELNIE [...] C. SŁUP Z ZASTRZAŁAMI, PRZY PODCIENIU CHATY W WDZYDZACH. (TABL. 16.)"
Autor/Author:Wiktor Gosieniecki
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:autolitografia na kartonie
Wymiary/Size/Capacity:255x178 mm (kompozycja); 274x373 mm (tablica)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1924
Pochodzenie/Origin:Z: Wiktor Gosieniecki: Zabytki sztuki rodzimej Polski Zachodniej. Zeszyt 2, Województwo Poznańskie i Pomorskie. Poznań: nakładem własnym, 1924 tablica nr 18
Inf. o Autorze/Information about an Author:Wiktor Gosieniecki (19.12.1876 Strzelno pow. Mogilno - 29.08.1956 Gdańsk) malarz i grafik, zajmował się też m.in. sztuką użytkową i scenografią, pedagog. Studiował w Berlinie i Monachium, po powrocie osiedlił się w Gnieźnie, a od 1912 na stałe związał się z Poznaniem (z przerwą na okupację), współorganizował od 1919 Szkołę Sztuk Zdobniczych, gdzie został profesorem (potem działającą jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych i Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych), wykonywał przede wszystkim w latach 20. i 30. XX w. litografie i litografie barwne o motywach architektonicznych, autor kilku tek graficznych w litografii; zob. SAP t. 2 ss. 412-414 i przede wszystkim Mulczyński 1996 ss. 112-117.
Literatura/Literature:Grońska 1994 poz. 218
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, na tablicy jedynie numer, opis rycin [tytuły] znajduje się na osobnej karcie "Spis Tablic" dołączonej w kserokopii. Cała teka liczy 10 autolitografii (jedna powtórzona na okładce teki), nakład teki 320 egz. Numeracja tablic (nr 11-20) wynika z numeracji innych tek z tego cyklu (Zeszyt 1, Województwo poznańskie - 10 rycin z 1924 (nr 1-10); Zeszyt 2, Województwo poznańskie i pomorskie - 10 rycin z 1924 (nr 11-20); Zeszyt 3, Województwo śląskie - 16 rycin z 1925 (nr 21-36); Zeszyt 4 cz.1, Dwory i dworki wielkopolskie - 10 rycin z 1935 (nr 37-46) (Zeszyt 4 cz.2 i Zeszyt 5, Kaszubszczyzna; nie ukazały się).
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze Gdańskie/Westpreußen/Kaszuby/Landkreis Putzig/Strellin/Landkreis Berent/Wdzidze
Numer katalogowy/Number:i02204
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budowle drewniane budownictwo ludowe detale architektoniczne / architecture architectural details/architectural detail country/folk builidings/country/folk builiding / Architektur Volksbauwesen architektonische Details/architektonisches Detail / autolithography lithograph / Autolithographie Lithographie