Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i21394

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa (Mokotów)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pałac w Królikarni od strony ogrodu, zgorzały dnia 14 Sierpnia 1879 r. (5413)"
Autor/Author:Stanisław Antoszewicz wg Feliksa Brzozowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "F Brzozowski." i w prawym rogu "S. A."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:142x199 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 740 z 4.09.1879 s. 148
Inf. o Autorze/Information about an Author:Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24568
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z bardzo krótkim anonimowym tekstem w kserokopii oraz odwołuje się do anonimowego tekstu w nr 738 z 21.08.1879 na s. 123 zachowanego w kserokopii. Spis treści półrocznika nie podaje autora/ów obu tekstów
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i21394
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich