Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i21551

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sławków / Kajetan Sołtyk
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Będzin (powiat będziński) województwo śląskie (katowickie) gmina Sławków
Tytuł/Title:Pomnik Kajetana Sołtyka w kościele farnym w Sławkowie / "POMNIK KAJET. SOŁTYKA W KOŚ. FARNYM W SŁAWKOWIE (Rys. na drzewie Głębocki)."
Autor/Author:wg Adriana Głębockiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:211x131 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w stanie więcej niż dobrym, bardzo słaby ślad starego poziomego złożenia karty w tym w kompozycji, gdzie również słabe rdzawe plamy
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 140 z 31.05.1862 s. 216
Inf. o Autorze/Information about an Author:Adrian Głębocki (1833 Panki pow. Kłobuck - 15.05.1905 Warszawa) malarz, rysownik, litograf i pedagog. Uczeń szkoły powiatowej w Wieluniu, studiował w latach 1850-1857 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych (SSP), liczne obrazy o treści religijnej i historycznej, liczne ilustracje prasowe i książkowe, związany też z Częstochową, gdzie był nauczycielem rysunku w gimnazjum w latach 1863-1873 i często podejmował tematykę związaną z miastem i Jasną Górą; zob. SAP t. 2 ss. 361-362
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 20902
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu "F. M. S." - pseudonim Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego; zob. SPPP t. 1 s. 534. Rzadka rycina. Pomnik biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka. Pomnik (epitafium) w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (pierwotnie św. Jana Chrzcicela) w Sławkowie ufundowany 1789 przez sławkowian. - Kajetan Sołtyk (1715 Chwałowice obecnie pow. Stalowa Wola albo Borowa pow. Mielec (różnie podawana data i miejsce urodzin) - 29/30.07.1788 Kielce) biskup krakowski, zesłaniec. W latach 1735-1738 studiował w Rzymie uzyskując doktorat obojga praw, w 1738 udzielono mu święceń kapłańskich. Początkowo kanonik gnieźnieński, a potem krakowski, w 1748 przybrany na koadiutora biskupa kijowskiego, a w 1749 prekonizowany na biskupa tytularnego Emaus. Od 1756 biskup kijowski, zaś od 1759 biskup krakowski (i książę siewierski). W 1767 był uczestnikiem konfederacji radomskiej, zaś na Sejmie 1767 roku nie uznał narzuconego przez posła rosyjskiego Nikołaja Repnina traktatu z Rosją za co nocą 14.10. został aresztowany na rozkaz Repnina (wraz z bp J. A. Załuskim, hetmanem W. Rzewuskim i Sewerynem Rzewuskim) i przewieziony do Wilna, potem Smoleńska (od 1768) i pod koniec 1768 został przewieziony do Kaługi, gdzie przebywał do 1773. Powrócił do Krakowa, ale niebawem zachorował psychicznie i w 1782 został ubezwłasnowolniony. Był kontrowersyjną postacią, przeciwnikiem programu reform i króla Stanisława Augusta oraz przeciwnikiem równouprawnienia innowierców, podkreślano też jego negatywną rolę w czasach saskich i ujemne cechy jego charakteru; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 40 ss. 386-404
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska/Zagłębie Dąbrowskie/[portret:Sołtyk Kajetan]
Numer katalogowy/Number:i21551
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura epitafia pomniki, portrety polskie okres postacie 18 wiek - Polska, portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy - hierarchowie - Polska politycy, dyplomaci, mężowie stanu - Polska zesłańcy, represjonowani - Polska / architecture epitaphs/epitaph monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Epitaphien/Epitaphium, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich