Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02216
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puławy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:"Puławy."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:137x197 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, cała karta przebarwiona wskutek typowego zakwaszenia papieru, nieznaczne plamy w zasadzie poza kompozycją, nadto w również typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty
Datowanie/Dating:1838
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 4 z 28.07.1838 s. 25
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "R. .n." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Widok wg stalorytu z "La Pologne [...]" t. 2 z 1836-1837 Leonarda Chodźki. Dość rzadka rycina. Pałac klasycystyczny, pierwotnie barokowy, 1671-1677, przebudowany 1722-1736, rozbudowany w duchu klasycyzmu 1788-1801, przebudowany 1840-1844, odbudowany i przekształcony 1859-1861; zob. Atlas zabytków s. 300. Obecnie Instytut Gospodarstwa Wiejskiego.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i02216
Kategorie tematyczne/Categories:architektura parki i ogrody rezydencje / architecture parks and gardens/park and garden rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Parke und Gärten/Park und Garten Residenzen/Residenz / lithograph / Lithographie