Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i21579

Typ/Type:zestaw 5 rycin na 3 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Lwów / Mikołajów / Franciszek Józef I Habsburg
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo lwowskie (Ukraina) / Kresy - powiat Żydaczów województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:1) "Kaisertage in Galizien. Juden in Nikolajew mit Thora und Himmel dem Kaiser entgegengehend. Nach einer Skizze von Rejchan."; 2) "Kaisertage in Galizien. Galizsche Landleute im Festkostüm erwarten den Kaiser. Originalzeichnung von Franz Kollarz."; 3) "Kaisertage in Galizien. Ein Bauernbanderium umschwärmt des Kaisers Wagen. Originalzeichnung von V. Katzler."; 4) "Kaisertage in Galizien. Bauernbanket. Nach einer Skizze von Rejchan."; 5) "Kaisertage in Galizien. Ballfest in Gegenwart des Kaisers. Nach einer Skizze von Rejchan."
Autor/Author:Rycina 2) wg Franz Kolarz; rycina 3) wg Vinzenz Katzler, rycina 1), 4) i 5) wg Stanisława Rejchana
Sygnatura/Signature:Rycina 3) sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "VKatzler"; pozostałe ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 154x121 mm; 2) 114x162 mm; 3) 152x234 mm; 4) 115x162 mm; 5) 161x234 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, na kartach bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne ślady po starych poziomych zagięciach kart
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Über Land und Meer 1880 nr 4: s. 61 rycina 1); s. 68 ryciny 2) i 3); s. 69 ryciny 4) i 5)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem pt.: "Kaisertage in Galizien II. In der Haupstadt Lemberg [...]". Wizyta cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I Habsburga w Galicji we wrześniu 1880. Sceny ze Lwowa w dniach 11-14.09 oraz scena z Mikołajewa w powiecie Żydaczów
Cena/Price:600
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien/[portret:Franciszek Józef I Habsburg]
Numer katalogowy/Number:i21579
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia Ukraińcy judaica sceny obyczajowe i rodzajowe uroczystości Żydzi, portrety obce kraje Austria i Austro-Węgry - portrety, portrety obce okres postacie 19 wiek, malarstwo obce, rysunek obcy malarstwo polskie, rysunek polski portrety obce zawody rody panujące królewskie i książęce władcy koronowani zbiorowe, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody duchowni inni - Polska zbiorowe - Polska ziemianie i szlachta - Polska / ethnography Judaica celebrations festivities/celebration festivity/ social scenes, themes/social scene, social theme the Jews the Ukrainians, portraits/portrait / Etnographie Feste/Fest Judaika Juden Sittenszenen/Sittenszene Ukrainer, Porträts/Porträt / woodcut / Holzschnitt