Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i21624

Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Nowa Słupia (Święty Krzyż / Łysa Góra) / Michał z Kleparza (1410-1476) benedyktyn, opat świętokrzyski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Kielce województwo świętokrzyskie (kieleckie) gmina Nowa Słupia
Tytuł/Title:Nagrobek Michała z Lipy / "NAGROBEK MICHAŁA Z LIPY."
Autor/Author:wg Bolesława Podczaszyńskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie bezpośrednio pod kompozycją: po lewej stronie "RYS B. PODCZASZYNSKI." i po prawej stronie "SY KRZYŻ 1842."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:130x62 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 229 z 13.02.1864 s. 60
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek z ryciną małego formatu, zachowany obszerny tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "B. Podcz..." autorstwa Bolesława Podczaszyńskiego. Zespół klasztorny pobenedyktyński (obecnie oblatów) fundacji Bolesława Krzywoustego: kościół Św. Krzyża, barokowo-klasycystyczny, 1781-1789 z wykorzystaniem murów wcześniejszych budowli, klasztor gotycki, 2. poł. XV w., później przekształcany, w części muzea; zob. Atlas zabytków s. 478 z ilustracją. - Michał z Kleparza (ca 1410-1476) benedyktyn, opat świętokrzyski. Od 1429 studiował na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego, gdzie uzyskał stopień bakałarza 1432 i magistra 1434. Został pierwszym archidiakonem przemyski 1443 (do 1448). Od od 1450 benedyktyn w klasztorze św. Krzyża na Łysej Górze, w tym samym roku został opatem rozwijając energiczną działalność na tym stanowisku. Po pożarze klasztoru 1459 skutecznie kierował jego natychmiastową odbudową. Na życzenie króla Kazimierza IV Jagiellończyka posłował w 1470 do Rzymu dla uzyskania aprobaty dla pokoju toruńskiego. Dzięki nadaniom królewskim m.in. rozbudował struktury opactwa o nowe prepozytury; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 20 ss. 623-624
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Małopolska/benedyktyni/[portret:Michał z Kleparza]
Numer katalogowy/Number:i21624
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza nagrobki, grobowce, portrety polskie okres postacie 15 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody duchowni rzymskokatoliccy, zakonnicy - Polska / architecture church interiors/church interior churches/church tombstones/tombstone, portraits/portrait / Architektur Grabdenkmäler/Grabdenkmal Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich