Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02227
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puławy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:""Cienista". Dom pani Rautenstrauchowéj w Nowéj Alexandryi. Rysował z natury Pawłowski. (6178)"
Autor/Author:wg Franciszka Pawłowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:140x202 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, słaby ślad po starym złożeniu karty i niewielkie zagięcia po prawej stronie karty
Datowanie/Dating:1882
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 865 z 26.01.1882 s. 52
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11737 (błędna nazwa obiektu)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem autorstwa Władysława K. Zielińskiego. Willa konstrukcji szachulcowej z ok. 1830 zbudowana przez małżeństwo Józefa i Łucję Rautenstrauchów, od 1853 do końca życia (1886) zamieszkiwała tam pisarka Łucja (Barbara) Rautenstrauchowa z Giedroyciów (1798-1886), Józef Rautenstrauch (1773-1842) generał Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, a potem wysoki urzędnik Królestwa; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 30 ss. 658-659. Obiekt istniejący przy ul. Zielonej 23, obecnie restauracja.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i02227
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wille / architecture villas/villa / Architektur Villen/Villa / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich