Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02228
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Puławy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Puławy województwo lubelskie (lubelskie)
Tytuł/Title:"Cienista, willa, w któréj zmarła ś. p. Rautenstrauchowa. 7145"
Autor/Author:wg Franciszka Pawłowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:140x202 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie dobrym z uwagi na mocno widoczne ślady po starym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1090 z 20.05.1886 s. 320
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Rycina tożsama z ryciną z "Kłosów" z nr 865 z 1882. Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Willa konstrukcji szachulcowej z ok. 1830 zbudowana przez małżeństwo Józefa i Łucję Rautenstrauchów, od 1853 do końca życia (1886) zamieszkiwała tam pisarka Łucja (Barbara) Rautenstrauchowa z Giedroyciów (1798-1886), Józef Rautenstrauch (1773-1842) generał Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, a potem wysoki urzędnik Królestwa; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 30 ss. 658-659. Obiekt istniejący przy ul. Zielonej 23, obecnie restauracja.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Lubelszczyzna/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i02228
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wille / architecture villas/villa / Architektur Villen/Villa / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich