Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02268
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Radom
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Radom województwo mazowieckie (radomskie)
Tytuł/Title:[1] "Wielki ołtarz u fary. 357"; [2] "Ulica Lubelska. 358"
Autor/Author:1) J. Jarmużyński; 2) B. Brochocki
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Widoki Radomia".
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "J. JARMUŻYŃSKI"; 2) "B. BROCHOCKI".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 184x114, 2) 116x141 mm.
Stan/Condition:Ryciny w dość ładnym stanie, nieznaczne plamy i bardzo słaby ślad po starym złożeniu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 220 z 13.03.1880 s.172.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów, zob. SAP t.3 s.236. 2) B. Brochocki warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1878-1887, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", a także dla "Biesiady Literackiej", w latach 1879-1881 (być może i później) związany z drzeworytnią B. Puca, zob. SAP t.1 s.236.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 1) widok ołtarza w poz. 20852-20853; 2) nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Kościół św. Jana Chrzciciela, pierwotnie gotycki, ok. 1360-1370, rozbudowywany XV-XVII w., przebudowany na neogotycki 1908-1909, zob. Atlas zabytków s.471. Widok Hotelu Saskiego.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i02268
Kategorie tematyczne/Categories:architektura hotele kościoły ulice, architektura detale architektoniczne wnętrza / architecture churches/church hotels/hotel streets/street, architecture architectural details/architectural detail interiors/interior / Architektur Hotels/Hotel Kirchen/Kirche Straße, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail nnere/Inneres / wood-engraving / Holzstich