Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00229
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Siewierz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Będzin województwo śląskie (katowickie) gmina Siewierz
Tytuł/Title:["Zamek w Siewierzu"]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:136x185 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Prospekt wydawniczy Tygodnika Ilustrowanego z 20.08.1859 [data umowna].
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23971.
Uwagi/Comments:Wycinek z prospektu wydawniczego. Literatura podaje błędnie datę 20.08.1859 jako datę wydania prospektu wydawniczego czasopisma z uwagi na taką datację przy tekście Józefa Ungra, zaś na tej karcie poniżej widnieje data 26.08.1859 jako dzień zatwierdzenia tekstu przez cenzurę, a więc faktyczna data ukazania się prospektu wydawniczego to prawdopodobnie początek września 1859. Rycina została powtórzona (już z typograficznym tytułem) w nr 14 Tygodnika Ilustrowanego z 31.12.1859). Bardzo rzadka rycina. Zamek biskupów krakowskich, gotycki, zapewne 2. poł. XIV w., przebudowany na renesansowy XVI w., w ruinie, zob. Atlas zabytków s.443 z ilustracją.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Zagłębie Dąbrowskie/Małopolska
Numer katalogowy/Number:i00229
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving / Holzstich