Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02138
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dony
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Litwa)
Tytuł/Title:"....... i w wielkich susach wbiegła do sali oswojona wilczyca."
Autor/Author:Wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: nieczytelna sygnatura drzeworytnika i monogram wiązany "JK".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:155x144 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 393 z 6.04.1867 s.161.
Uwagi/Comments:Wycinek. Zachowany fragment tekstu w kserokopii autorstwa Wincentego Pola "Obrazy z życia i natury" z którego wynika, iż scena dot. majątku Dony koło Kłajpedy.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Ostpreußen
Numer katalogowy/Number:i02138
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje, architektura detale architektoniczne wnętrza / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor, architecture architectural details/architectural detail interiors/interior / Architektur Residenzen/Residenz, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail nnere/Inneres / wood-engraving / Holzstich