Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02138
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dony
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Litwa)
Tytuł/Title:"....... i w wielkich susach wbiegła do sali oswojona wilczyca."
Autor/Author:wg Juliusza Kossaka
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: nieczytelna sygnatura drzeworytnika i monogram wiązany "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:155x144 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie
Datowanie/Dating:1867
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 393 z 6.04.1867 s. 161
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 6990
Uwagi/Comments:Wycinek. Nieczęsta rycina. Zachowany fragment tekstu w kserokopii autorstwa Wincentego Pola "Obrazy z życia i natury" z którego wynika, iż scena dot. majątku Dony koło Kłajpedy.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Ostpreußen
Numer katalogowy/Number:i02138
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje wnętrza, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Inneres Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich