Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02146

Typ/Type:zestaw czterech rycin na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Królewiec / Königsberg
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecnie Kaliningrad)
Tytuł/Title:[1] "TEOLOGIA. (Apostoł Paweł nauczający w Atenach). Obraz prof. Rosenfeldera. 594"; [2] "MEDYCYNA. (Hippokrates przy łożu chorego). Obraz prof. Rosenfeldera. 595"; [3] "PRAWO". (Solon przywodzi do przysięgi archontów Ateńskich). Obraz prof. G. Gräf'a. 596"; [4] "FILOZOFIA. (Śmierć Sokratesa. Obraz prof. Piotrowskiego. 597"
Autor/Author:Drzeworytnia Richard Brend'amour 1) i 2) wg Ludwig Rosenfelder; 3) wg Gustav Graef; 4) wg Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: "R. Brend'amour X. A.".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 176x213; 2) 176x210; 3) 176x214; 4) 176x209 mm.
Stan/Condition:Ryciny 1) i 2) zachowane w ładnych stanach, rycina 3) w stanie dobrym, przycięty górny margines ryciny, niewielkie przedarcie; rycina 4) w dość ładnym stanie, uszkodzony dolny margines karty już poza kompozycją.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 48 z 28.11.1880 ss. 760-761.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Richard Brend'amour w Düsseldorfie, założona 25.04.1856 w Düsseldorfie, jako zakład drzeworytniczy działała do 1912 (z kilkoma filiami), czynna aż do dziś jako atelier graficzne.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Richard Brend'amour (16.10.1831 Aachen - ?) niemiecki drzeworytnik pochodzenia francuskiego, był uczniem E. Stephan w latach 1846-1850, uczył się również u Ramboux w Kölner Kunstschule, w 1856 założył własną drzeworytnię w Düsseldorfie, od 1876 zajmował się głównie szkoleniem nowych drzeworytników w swojej firmie rozwijając ją w duży zakład drzeworytniczy; zob. ThB t. 4 s. 577, Benezit t. 2 s. 780 i przede wszystkim Hanebutt-Benz 1984 łam 1015.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 notuje jedynie rycinę 4) w poz. 12993, pozostałych nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz anonimowy artykuł: "Malowidła ścienne w Uniwersytecie Królewieckim".
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Ostpreußen/Stadtkreis Königsberg/[portret:Sokrates]/[portret:św. Paweł]/[portret:Hipokrates]/[portret:Solon]
Numer katalogowy/Number:i02146
Kategorie tematyczne/Categories:architektura alegorie szkoły wyższe wnętrza, kultura sztuki plastyczne, portrety obce kraj Grecja starożytna Rzym starożytny, portrety obce okres postacie starożytność, portrety obce zawody filozofowie lekarze i inny personel medyczny mąż stanu święci i błogosławieni, przyroda medycyna, religia święci i błogosławieni, varia prawo / architecture allegories/allegory high schools, universities/high school, university interiors/interior/, culture fine arts, nature/wildlife medicine, religion saints/saint, varia law / Architektur Allegorien/Allegorie Hochschulen/Hochschule Inneres, Kultur bildende Künste, Natur Medizin, Religion Heilige, Varia Recht / wood-engraving / Holzstich