Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02146

Typ/Type:zestaw 4 rycin na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Królewiec / Königsberg
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecnie Kaliningrad)
Tytuł/Title:[1] "TEOLOGIA. (Apostoł Paweł nauczający w Atenach). Obraz prof. Rosenfeldera. 594"; [2] "MEDYCYNA. (Hippokrates przy łożu chorego). Obraz prof. Rosenfeldera. 595"; [3] "PRAWO". (Solon przywodzi do przysięgi archontów Ateńskich). Obraz prof. G. Gräf'a. 596"; [4] "FILOZOFIA. (Śmierć Sokratesa. Obraz prof. Piotrowskiego. 597"
Autor/Author:Drzeworytnia Richarda Brend'amour 1) i 2) wg Ludwig Rosenfelder; 3) wg Gustav Graef; 4) wg Antoniego Piotrowskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: "R. Brend'amour X. A.".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 176x21, 2) 176x210, 3) 176x214, 4) 176x209 mm.
Stan/Condition:Ryciny 1) i 2) zachowane w ładnych stanach, 3) w stanie dobrym, przycięty górny margines ryciny, niewielkie przedarcie, 4) w dość ładnym stanie, uszkodzony dolny margines karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 48 z 28.11.1880 ss.760-761.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Richard Brend'amour w Düsseldorfie, założona 25.04.1856 w Düsseldorfie, jako zakład drzeworytniczy działała do 1912 (z kilkoma filiami), czynna aż do dziś jako atelier graficzne.
Inf. o Autorze/Information about an Author:R. Brend'amour (16.10.1831 Aachen - ?) niemiecki drzeworytnik pochodzenia francuskiego, był uczniem E. Stephan w latach 1846-1850, uczył się również u Ramboux w Kölner Kunstschule, w 1856 założył własną drzeworytnię w Düsseldorfie, od 1876 zajmował się głównie szkoleniem nowych drzeworytników w swojej firmie rozwijając ją w duży zakład drzeworytniczy; zob. Th.B. t.4 s.577, Benzit t.2 s.780 i przede wszystkim Hanebutt-Benz 1984 łam 1015.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz anonimowy artykuł: "Malowidła ścienne w Uniwersytecie Królewieckim".
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Prusy Wschodnie/Ostpreußen/Stadtkreis Königsberg
Numer katalogowy/Number:i02146
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne wnętrza, przyroda medycyna, varia prawo, zawody i zajęcia filozof lekarz / architecture architectural details/architectural detail interiors/interior, jobs and professions/job and occupation nature/wildlife medicine, varia law / Architektur architektonische Details/architektonisches Detail nnere/Inneres, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Natur Medizin, Varia Recht / wood-engraving / Holzstich