Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02210
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Insterburg
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecnie Černjachovsk)
Tytuł/Title:"Most kolei żelaznéj w Wistruciu."
Sygnatura/Signature:Rycina nieczytelnie sygnowana na płycie.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:127x234 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Sobótka nr 17 z 22.04.1871 s.197.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer pisma wraz z anonimowym tekstem. Dość rzadka rycina. W XIX w. używano polskiej nazwy Wystruć, obecna nazwa miasta to Černjachovsk.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Prusy Wschodnie/Ostpreußen
Numer katalogowy/Number:i02210
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty, gospodarka komunikacja kolejnictwo / architecture bridges/bridge, economy communication railways / Architektur Brücken/Brücke, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / wood-engraving / Holzstich