Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02210
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Insterburg / Wystruć
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:dawne Prusy Wschodnie (Rosja - obecnie Černjachovsk / Czerniachowsk)
Tytuł/Title:"Most kolei żelaznéj w Wistruciu."
Sygnatura/Signature:Rycina nieczytelnie sygnowana na płycie
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:127x234 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym pionowym złożeniu karty
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Sobótka nr 17 z 22.04.1871 s. 197
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowany cały numer pisma (karty nierozcięte) wraz z anonimowym tekstem. Spis treści rocznika nie podaje autora rysunku (albo fotografii) wg którego wykonano rycinę. Rzadka rycina. W XIX w. używano polskiej nazwy Wystruć, obecna nazwa miasta to Černjachovsk (Czerniachowsk).
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Ostpreußen
Numer katalogowy/Number:i02210
Kategorie tematyczne/Categories:architektura mosty, gospodarka komunikacja kolejnictwo / architecture bridges/bridge, economy communication railways / Architektur Brücken/Brücke, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich