Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02364
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Olesko / Олесько
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Złoczów województwo tarnopolskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"WIDOK ZAMKU W OLESKU W GALICYI, Z DZIEDZIŃCA. Rysował z natury Gryglewski."
Autor/Author:Ignacy Chełmicki wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "I. CHEŁMICKI" i monogram wiązany "AG".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:195x243 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie.
Pochodzenie/Origin:Z: Wieniec z 16.08.1872 s. 603.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ignacy Chełmicki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1882, znany z przeszło 100 prac, rytował dla różnych czasopism; zob. SAP t. 1 s. 312 i materiały własne.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23270.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Dość rzadka rycina. Zamek zbudowany na początku XIV w. przez książąt halicko-wołyńskich, wielokrotnie niszczony przez Tatarów, rozbudowany przez Jana Daniłowicza w końcu XVI w. na rezydencję renesansową z zachowaniem wcześniejszego układu przestrzennego, miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego, we władaniu Sobieskich, potem Rzewuskich, po II wojnie światowej zniszczony, ponownie odbudowany, obecnie muzeum; zob. Tokarski 2000 t. 1 ss. 146-147 z ilustracją.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i02364
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving / Holzstich