Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02070
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kórnik okolice
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Poznań województwo wielkopolskie (poznańskie) gmina Kórnik
Tytuł/Title:"MIESZKAŃCY Z OKOLICY KURNIKA. (Rysował z fotografii Kostrzewski)."
Autor/Author:Wg Franciszka Kostrzewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:133x108 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, te jedynie na marginesach karty.
Datowanie/Dating:1862
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 161 z 25.10.1862 s. 161.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 7422.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z obszernym anonimowym tekstem. Spis treści półrocznika nie podaje autora fotografii wg którego wykonano rycinę, zaś jako autora tekstu podaje E. [Emila] Kierskiego. Rzadka rycina.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Wielkopolska/Großpolen/Wartheland/Landkreis Schrimm/Burgstadt/Kurnik
Numer katalogowy/Number:i02070
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich