Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02412
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dorohobuż / Дорогобуж
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Rosja
Tytuł/Title:"Ueberfahrt über den Dnieper bei Dorogobusch (Gouvernement Smolensk). Nach einem Gemälde von W. A. Beer."
Autor/Author:wg Wilhelm Amandus Beer
Sygnatura/Signature:Rycina nieczytelnie sygnowana na płycie
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:189x318 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Ueber Land und Meer 1886 s. 52
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem dot. głównie W. A. Beera. Miasto powiatowe w guberni smoleńskiej do 1667 (z przerwami) przynależne do I RP, nad Dnieprem.
Cena/Price:300
Numer katalogowy/Number:i02412
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie panoramy, etnografia Rosjanie typy ludowe / architecture Orthodox churches/Orthodox church panoramas/panorama, ethnography folk types/folk type the Russians / Architektur Panoramas/Panorama orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche, Etnographie Russen Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich