Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02418
Typ/Type:rycina (kompozycja 4 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Równe / Krzewin / Klewań / Makoterty / Рівне / Старий Кривин / Клевань / Макотерти
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Równe województwo wołyńskie (Równe, Klewań i Makoterty) (Ukraina); Krzewin (Krzywin) Ukraina-Wołyń (Ukraina)
Tytuł/Title:"Pałac w Krzewinie. Stary dworzec w Makotertach. Zamek w Klewaniu. Pałac w Równém. (3139)"
Autor/Author:wg Jana Owidzkiego
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "OD BUGA DO BOHU"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:187x187 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczna plamka w obrębie kompozycji, drobne plamki pod kompozycją
Datowanie/Dating:1875
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr nr 539 z 28.10.1875 s. 280
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23824 Równe (błędnie podaje "Równo"), poz. 22966 Makoterty, poz. 22589 Krzewin (błędnie podaje "Krzewina"), poz. 22200 Klewań. Nadto Aftanazy t. 5 s. 188
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Efektowna kompozycja. Rycina stanowiąca jedną z wielu ilustracji do obszernego artykułu (w odcinkach w nr 539-547) autorstwa Edwarda Chłopickiego: "OD BUGA DO BOHU wspomnienia z podróży" zachowanego w całości w kserokopii. Rycina przedstawia 4 rezydencje na Wołyniu, trzy z nich w granicach II RP, zaś Krzywin (Krzewin) w okresie międzywojennym przynależał do Ukrainy (ZSRR). Rycina wykonana wg rysunku Jana Owidzkiego (zob. Grajewski 1972 jw.). Równe - rezydencja Lubomirskich, zamek z XV w. przebudowany w XVII/XVIII w. na pałac, po pożarze w 1927 nie został odbudowany. Klewań (powiat Równe) - zamek Czartoryskich z ok. XV w. do dziś częściowo zachowany. Krzewin (Krzywin, Stary Krzywin) - pałac z przełomu XVIII i XIX w. projektowany przez Dionizego Miklera, jedna z piękniejszych rezydencji na Kresach, zrujnowany już w 2. poł. XIX w. po sprzedaży i parcelacji majątku; zob. Aftanazy t. 5 s. 184-189 z ilustracją drzeworytu s. 188. Makoterty (powiat Równe) - dwór, prawdopodobnie nieistniejący.
Cena/Price:350
Numer katalogowy/Number:i02418
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory kompozycje (w tym wielowidokowe) rezydencje zamki / architecture castles/castle compositions (including multiview ones) manors/manor rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Landhäuser/Landhaus Residenzen/Residenz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich