Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02421

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Korzec / Корець
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Równe województwo wołyńskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Korzec: ruina zamku [...]"
Autor/Author:[Edward] Augustynowicz
Sygnatura/Signature:Fotografia niesygnowana.
Technika/Technique:Fotografia
Wymiary/Size/Capacity:121x168 mm.
Stan/Condition:Fotografia w ładnym stanie, nieznaczne uszkodzenia rogów fotografii.
Datowanie/Dating:Lata 20./30. XX w.
Pochodzenie/Origin:Z: Ze zbiorów Archiwum Fotograficznego Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji (do 1939) w Warszawie i Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (do 1939).
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Augustynowicz - fotograf Wołyńskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Łucku, działał w latach 20. XX w.; zob. Katalog fotografii krajoznawczych s.161.
Uwagi/Comments:Pieczęcie obu ww. instytucji. Na odwrocie fotografii odręczny opis ołówkiem, kredką i atramentem z epoki w tym adnotacja o autorstwie fotografii. Zamek wygasłego w XVII w. rodu Korzeckich, następnie własność Czartoryskich, przebudowany na pałac, w 1831 spalony i odtąd w ruinie; zob. Encyklopedia Kresów s.205.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Wołyń/Wolhyn/Волинь
Numer katalogowy/Number:i02421
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / photography