Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02426
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Siedliszcze
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"Siedliszcze (gub. mińska), miejsce urodzenia Tomasza Zana. 346"
Autor/Author:wg Napoleona Ordy
Cykl/Series/Cycle/Period:Cykl: "Z teki Napoleona Ordy."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:181x278 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie mimo kilku drobnych wydawniczych zagięć papieru na karcie
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 218 z 28.02.1880 s. 141
Inf. o Autorze/Information about an Author:- Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11354
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Faktycznie miejscem urodzenia poety była Miasota w powiecie mińskim (Białoruś); zob. DPP t. 5 ss. 170-172 i in. źródła. - Tomasz Zan (21.12.1796 Miasota powiat Mołodeczno - 19.07.1855 Kochaczyn Białoruś) poeta, działacz filomacki i filarecki, przyjaciel Adama Mickiewicza, przyrodnik i geolog. W latach 1815-1820 studiował na Uniwersytecie Wileńskim na oddziale fizyczno-matematycznym, od 1823-1837 więziony lub na zesłaniu, gdzie prowadził badania meteorologiczne i geologiczne, następnie w Petersburgu, do kraju pozwolono mu wrócić w 1841, pisał głównie poezję okolicznościową i utwory satyryczne; zob. Śliwowska 1998 ss. 701-707. Na pierwszym planie widok młyna.
Cena/Price:300
Numer katalogowy/Number:i02426
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo ludowe domy, kamienice młyny, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture country/folk builidings/country/folk builiding houses/tenement houses/house/tenement house mills/mill / Architektur Häuser/Wohnhäuser/Haus/Wohnhaus Mühlen/Mühle Volksbauwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich