Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02452
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sandomierz
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Sandomierz województwo świętokrzyskie (tarnobrzeskie)
Tytuł/Title:Kościół i klasztor Panien Benedyktynek w Sandomierzu / "KOŚCIÓŁ I KLASZTOR PANIEN BENEDYKTYNEK W SANDOMIERZU. (Rysował Kostrzewski, rytowali Kübler i Rutkowski w drzeworytni "Tygodnika".)"
Autor/Author:Ryszard Rutkowski i Henryk Kübler wg Franciszka Kostrzewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "FK" i RUDK" (w odbiciu lustrzanym)
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:112x238 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, nieznaczne plamki na lewym i prawym skraju kompozycji
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 17 z 21.01.1860 s. 138
Inf. o Autorze/Information about an Author:Ryszard Rutkowski (Rudkowski) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1860-1861 i rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" (później jedynie jedna praca w 1868 zamieszczona w "Opiekunie Domowym"), znany jedynie z niewielkiej ilości wykonanych drzeworytów, w dniu 19.09.1863 w Warszawie brał udział w zamachu na namiestnika Królestwa Polskiego hr. Fiodora Berga; zob. Opałek 1949 s. 62 i obszerniej Rudniewska (Słownik) s. 116 (oraz Włodzimierz Kalicki: Sztyletnicy "małego Robespierre'a". Historia z powstania styczniowego; w: Gazeta Wyborcza 30.05.2016)
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 23897; Wódz 2001 (Album widoków Sandomierza) poz. 23
Uwagi/Comments:Wycinek oraz zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika podaje jako autora tekstu "F. M. S." - pseudonim Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego; zob. SPPP t. 1 s. 534. Bardzo rzadka rycina. Zespół klasztorny dawnych benedyktynek, barokowy: kościół św. Michała Archanioła, 1686-1692, klasztor (obecnie seminarium), wznoszony etapowo, 1633-1637, 1639-1672, przebudowany 1749-1750, rozbudowane 1903-1906; zob. Atlas zabytków s. 473
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie/benedyktynki
Numer katalogowy/Number:i02452
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Kirchen/Kirche Kloster / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich