Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02497
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Sierpc i powiat
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Sierpc województwo mazowieckie (płockie)
Tytuł/Title:"62 POWIAT SIERPIECKI GUB. PŁOCKIEJ Typ z pow. Sierpieckiego. Typ z pow. Sierpieckiego. Klasztor Benedyktynek w Sierpcu."
Autor/Author:Monogramista J. Koz.; [Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji: "J. Koz." (u dołu postaci kobiecej)
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:260x189 mm (ramka)
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczne zagięcia w górnej części tablicy, nieznacznie poplamiony dolny margines i prawy dolny róg tablicy (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1907
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 62
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne)
Inf. o Autorze/Information about an Author:Monogramista J. Koz. nieustalony grafik, prawdopodobnie warszawski litograf, pracujący m.in. dla wydawnictwa Józefa Bazewicza, autor co najmniej kilku chromolitografii w tym atlasie sygnowanych na płycie zwykle "J. K." i jedynie jedna jako "J. Koz." (tablica nr 62 powiat sierpecki), nienotowany w SAP t. 4 i SAP Suplement.
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz ww. widok i dwa przedstawienia typów ludowych. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała kompletna tablica (nr 62) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss. 87-88. Ówczesny powiat sierpecki obejmował obszar części dzisiejszego powiatu żuromińskiego i płońskiego. Zespół klasztorny benedyktynek, gotycki kościół ca 1484 - ca 1518, przebudowany klasztor po 1703; zob. Atlas zabytków s. 143.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/benedyktynki
Numer katalogowy/Number:i02497
Kategorie tematyczne/Categories:architektura klasztory kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły, etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe mapy i plany, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture churches/church compositions (including multiview ones) monasteries/convents/monastery/convent, ethnography folk types/folk type, varia costumology maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Kirchen/Kirche Kloster Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan Kostümkunde/Trachten / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie