Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02502
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Skierniewice i powiat
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Skierniewice województwo łódzkie (skierniewickie)
Tytuł/Title:14. Powiat Skierniewicki Gub. Warszawskiej / "14. POWIAT SKIERNIEWICKI GUB. WARSZAWSKIEJ Kościół w Skierniewicach. Panna młoda z Ks. Łowickiego. Dworzec w Skierniewicach."
Autor/Author:[Józef Michał Bazewicz]
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:chromolitografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:272x192 mm (ramka)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo słabo widoczne i bardzo nieznaczne zagięcia w kompozycji oraz plamki na marginesach tablicy (tablica po konserwacji)
Datowanie/Dating:1907
Pochodzenie/Origin:Z: J. M. Bazewicz (red.): Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo J. M. Bazewicza, 1907 tablica nr 14
Drukarnia/Printing office:Litografia B. A. Bukaty Warszawa (Bukaty Bolesław Adolf i S-ka, potem Towarzystwo - Zakłady Graficzne)
Uwagi/Comments:Kompozycja przedstawia mapkę powiatu w skali 1:420.000 oraz dwa ww. widoki i przedstawienie typu ludowego. Atlas ukazywał się w zeszytach od 1903. Zachowana cała tablica (nr 14) oraz tekst w kserokopii dotyczący powiatu pochodzący z części opisowej atlasu ss. 31. Ówczesny powiat skierniewicki obejmował również część obszaru obecnego powiatu żyrardowskiego. Kościół św. Jakuba, klasycystyczny, 1780-1781, projektu Efraima Schroegera, z fundacji abpa Antoniego Ostrowskiego; zob. Atlas zabytków s. 303. Dworzec kolejowy neogotycki, 1873-1874, projektu Jana Heuricha starszego, odbudowany 1921-1922; zob. Atlas zabytków s. 303
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i02502
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dworce i przystanki kolejowe kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski etnografia typy ludowe, gospodarka komunikacja kolejnictwo, varia kostiumologia i stroje ludowe mapy i plany / architecture churches/church compositions (including multiview ones) railways, economy communication railways, ethnography folk types/folk type, varia costumology maps and charts, plans/map and chart, plan / Architektur Bahnhöfe/Bahnhof Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Karten und Pläne/Karte und Plan Kostümkunde/Trachten, Wirtschaft Verkehrswesen Bahnwesen / lithograph lithograph printed in colours, chromo-lithography / Farblithographie, Chromolithographie Lithographie