Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02596

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ławoczne / Лавочне
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stryj województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Ławoczne (pow. Stryj) Typ domu góralskiego 1936"
Autor/Author:Bonifacy Gajdzik
Sygnatura/Signature:Fotografia na odwrocie sygnowana pieczęcią autora: "Fot. B. Gajdzik Żychcice".
Technika/Technique:Fotografia
Wymiary/Size/Capacity:53x83 mm.
Stan/Condition:Fotografia w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1936
Pochodzenie/Origin:Z: ze zbioru fotografii krajoznawczej profesora dr Stanisława Leszczyckiego.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Bonifacy Gajdzik urzędnik, działacz turystyczny i publicysta krajoznawczy oraz fotograf. Do 1939 urzędnik Wydziału Turystyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wówczas ukończył też podyplomowe Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie współpracując m.in. ze Stanisławem Leszczyckim. Od 1945 kierownik Referatu Turystyki Prezydium WRN w Katowicach, potem przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Turystycznego w Katowicach. Jako fotograf brał udział w objazdach terenowych Ministerstwa Transportu wraz z dr Mieczysławem Orłowiczem po Ziemiach Odzyskanych w latach 1947-1949, liczne fotografie w wydawnictwach krajoznawczych i prasie. Publikacje krajoznawcze do 1980. Zamieszkały w Żychcicach (obecnie dzielnica Wojkowic), potem w Dąbrówce Wielkiej (obecnie dzielnicy Piekar Śląskich).
Uwagi/Comments:Na odwrocie fotografii odręczny opis z epoki atramentem i ołówkiem (data "1936"). Fotografia prawdopodobnie z naukowo-krajoznawczych wypraw S. Leszczyckiego.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i02596
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo ludowe, etnografia Huculi / architecture country/folk builidings/country/folk builiding, ethnography the Hutsuls, highlanders of the East Carpathians / Architektur Volksbauwesen, Etnographie Huzulen / photography