Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02598
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Urycz / Урич
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stryj województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:"Vue du Rocher d'Urycz" oraz w obrębie ramki i kompozycji: "WIDOK SKAŁY POD URYCZEM W SAMBORSKIM"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:staloryt z akwafortą
Wymiary/Size/Capacity:155x145 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, tablica nieznacznie pofałdowana z nieznacznymi plamkami na marginesach
Datowanie/Dating:1842
Pochodzenie/Origin:Z: Leonard Chodźko: La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque [...]. T. 3. Paris: Au Bureau Central, 1839-1842 tablica po s. 474
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. Gniazdo skalne ze śladami średniowiecznego grodu Tustań zapoczątkowanego w X-XII w., odnowionego przez Kazimierza Wielkiego, unikalna skomplikowana konstrukcja drewniana wzniesiona na pionowych skałach, prawdopodobnie nie istniała już w XVI w., zachowane do dziś tylko nieznaczne ślady; zob. Hauser 2004 ss. 243-244, SGKP t. 12 ss. 321-322 (Urycz), ss. 671-672 (Tustań).
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i02598
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki, malarstwo obce, rysunek obcy malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / etching steel engraving / Radierung Stahlstich