Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02599

Typ/Type:zestaw dwóch rycin
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Urycz / Урич
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Stryj województwo stanisławowskie (Ukraina)
Tytuł/Title:[1] "Grupa skał w Uryczu. (Rysował z natury H. Grabiński)."; [2] "Szczątki warowni skalnéj w Uryczu, w powiecie stryjskim w Galicyi. (Rysował z natury H. Grabiński)."
Autor/Author:1) Ignacy Chełmicki; 2) Edward Gorazdowski; obie ryciny według Henryka Grabińskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "I. CH."; 2) "E. GORAZDOWSKI"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 257x179 mm; 2) 271x198 mm
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie; jedynie rycina 2) ma niezbyt widoczne wydawnicze zagięcie papieru w dolnej części ryciny powstałe podczas druku
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 189 z 12.08.1871: 1) s. 76; 2) s. 77
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Ignacy Chełmicki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1882, znany z przeszło 100 prac, rytował dla różnych czasopism; zob. SAP t. 1 s. 312 i materiały własne. 2) Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 4740 (błędnie podaje tylko jedną rycinę ze s. 76)
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z obszernym anonimowym tekstem. Gniazdo skalne ze śladami średniowiecznego grodu Tustań zapoczątkowanego w X-XII w., odnowionego przez Kazimierza Wielkiego, unikalna skomplikowana konstrukcja drewniana wzniesiona na pionowych skałach, prawdopodobnie nie istniała już w XVI w., zachowane do dziś tylko nieznaczne ślady; zob. Hauser 2004 ss. 243-244, SGKP t. 12 ss. 321-322 (Urycz), ss. 671-672 (Tustań)
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Galicja Wschodnia/Ostgalizien
Numer katalogowy/Number:i02599
Kategorie tematyczne/Categories:architektura zamki, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture castles/castle / Architektur Burgen/Burg / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich