Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02662
Typ/Type:cztery ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dolny Śląsk / Szczawno-Zdrój / Niederschlesien / Bad Salzbrunn
Tytuł/Title:[1] "Ubiory szląskie. Nr. 1."; [2] "Ubiory szląskie. Nr. 2."; [3] "Ubiory szląskie. Nr. 3."; [4] "Ubiory szląskie. Nr. 4."
Sygnatura/Signature:Ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:114x90 mm (kompozycje x4)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, kompozycje bez wad, nieznaczne plamy na marginesach karty
Datowanie/Dating:1864
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 251 z 16.07.1864 s. 265
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii autorstwa Jana M. Fritza. Dość rzadkie ryciny. W tekście podano następującą informację [tłumaczenie]: "Numerem 1 oznaczoną jest Marya, posłannica z ziemi braunowskiéj, pod górami Olbrzymiemi leżącéj; Nrem 2 Karolina, dziéwka żętycę przy źródle w Salzbrunn rozdająca; Nr. 3 przedstawia majętną wieśniaczkę z okolic braunowskich; Nr. 4 zaś babę ze wsi na pograniczu czeskiém.". Salzbrunn to Szczawno-Zdrój w powiecie wałbrzyskim. "Ziemia braunowska" to okolice czeskiego Broumov (Braunau) obecnie w powiecie Nachod (Okres Náchod) - pogranicze Kotliny Kłodzkiej. Ryciny obce nieustalonego autorstwa
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Dolny Śląsk/Niederschlesien/Landkreis Waldenburg/Bad Salzbrunn/Hrabstwo Kłodzkie/Kotlina Kłodzka/Grafschaft Glatz/Landkreis Glatz/Górny Śląsk/Śląsk Opawski/Oberschlesien/Troppauer Schlesien
Numer katalogowy/Number:i02662
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe, malarstwo obce, rysunek obcy / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich