Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02669
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Górny Śląsk
Tytuł/Title:"W chacie szlązkiéj (5589)"
Autor/Author:Edward Nicz wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: po lewej stronie "E. NICZ" i w prawym rogu "Andriolli. 1880"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:277x233 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, plamy na marginesach
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 761 z 29.01.1880 s. 73
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Edward Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf; zob. obszerny biogram w SAP t. 6 ss. 50-51. 2) Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 498
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Rycina nawiązuje do klęski głodu zimą 1879-1880 na Górnym Śląsku wskutek letniej powodzi poprzedzoną również epidemią tyfusu we wrześniu 1879
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Górny Śląsk/Oberschlesien
Numer katalogowy/Number:i02669
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy ludowe, malarstwo polskie, rysunek polski / ethnography folk types/folk type social scenes, themes/social scene, social theme / Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich