Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02715

Typ/Type:fotografia
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Jabłonków
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Śląsk Cieszyński (Czechy - Zaolzie)
Tytuł/Title:"667 I 39 Schwibbogen-Gasse in der Näche des Marktes von Jablunkau." [Jabłonków]
Autor/Author:W. Zeymer
Sygnatura/Signature:Fotografia sygnowana pieczęcią autora na odwrocie fotografii: "FOTO W. ZEYMER Mitglied im R.D.P. POTSDAM-GELTOW [...]".
Technika/Technique:Fotografia
Wymiary/Size/Capacity:230x173 mm.
Stan/Condition:Fotografia w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po przekłuciu.
Pochodzenie/Origin:Z: nieustalony profesjonalny niemiecki zbiór fotografii krajoznawczej i etnograficznej z Górnego Śląska z lat 1939-1944.
Uwagi/Comments:Na odwrocie fotografii naklejony pasek maszynopisu z epoki z opisem fotografii pochodzący od autora albo z instytucji gromadzącej ten zbiór fotografii. Zaułek z przyporą łukową koło rynku w Jabłonkowie na Zaolziu.
Cena/Price:300
Numer katalogowy/Number:i02715
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rynki ulice, etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture market squares/market square streets/street, ethnography folk types/folk type, varia costumology / Architektur Ringe/Ring Straße, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / photography