Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i00029

Typ/Type:zestaw 3 rycin na 2 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mozyrz / Мазыр
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:[1] "WIDOK OGÓLNY MOZYRA"; [2] "KOŚCIÓŁ CYSTERSEK W MOZYRZE"; [3] "KOŚCIÓŁ KSIĘŻY BERNARDYNÓW W MOZYRZE"
Autor/Author:Edward Gorazdowski
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "E. GORAZDOWSKI"; 2) niesygnowana; 3) "E. Gorazdowski".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:1) 170x238; 2) 155x119; 3) 165x235 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnych stanach.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 284 z 4.03.1865 ss.80-81.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t.2 ss.400-401.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 notuje tylko rycinę 2) i 3) w poz. 23118-23119.
Uwagi/Comments:Zachowane całe 2 karty wraz z anonimowym tekstem. Spis treści nie podaje autora tekstu, jak i autora rysunków wg których wykonano ryciny. Dość rzadkie ryciny. Kościół i klasztor bernardynów, barokowe, wzniesione 1648-1654, przebudowane 1760-1775 [po 1835 kościół parafialny, klasztor przeznaczony na szpital]. Kościół św. Michała, przebudowany 1829, w 1865 zamieniony na sobór prawosławny, zob. Rąkowski ss.148-149. Kościół i klasztor cystersek, późnobarokowe, wzniesione 1743-1745 (ówcześnie w tzw. Anielskiej Dolinie we wsi Kimabrówka później włączonej do Mozyrza), klasztor skasowano 1883, zaś tamtejszy Kościół św. Michała 1893-1894 przebudowany na cerkiew prawosławną, obecnie w zabudowaniach nadal funkcjonuje browar, zob. Rąkowski 1997 ss.149-150.
Cena/Price:600
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i00029
Kategorie tematyczne/Categories:architektura cerkwie klasztory kościoły / architecture Orthodox churches/Orthodox church churches/church monasteries/convents/monastery/convent / Architektur Kirchen/Kirche Kloster orthodoxe Kirchen/orthodoxe Kirche / wood-engraving / Holzstich