Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02794
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Dziewiętnie / Дзевятні / Девятни
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Święciany województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:"Dziewiętnie, dwór dziedziczny ś. p. Ignacego Chodźki. Z teki Napoleona Ordy. (3659)"
Autor/Author:Marceli Wiśniewski wg Napoleona Ordy
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "M. WISNIEWSKI"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:144x239 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, w kompozycji bardzo nieznaczna rdzawa plama
Datowanie/Dating:1877
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 615 z 12.04.1877 s. 244
Inf. o Autorze/Information about an Author:Marceli Wiśniewski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1887, rytował dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. Opałek 1949 s. 67 i Rudniewska (Słownik) ss. 135-136. - Napoleon Orda (11.02.1807 Worocewicze - 26.04.1883 Warszawa) rysownik i malarz, także kompozytor; studiował matematykę w Wilnie, brał udział w powstaniu listopadowym, od 1833 w Paryżu, gdzie zajmował się muzyką i rysunkiem m.in. uczył się rysunku u Pierre'a Girarda, odbył liczne podróże artystyczne po Europie i Algierii, w 1856 wrócił do kraju, bardzo aktywny artystycznie w latach ca 1872-1883, kiedy odbył systematyczne podróże po kraju, sporządzając ponad 1000 rysunków i akwarel, z czego 260 zostało zreprodukowanych w litografii (przez Alojzego Misierowicza) w ramach cyklu: Album widoków historycznych Polski cenione przede wszystkim za walory dokumentacyjne; zob. SAP t. 6 ss. 291-294.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 11343
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "P." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Spis treści półrocznika nie podaje autora tekstu. Obiekt nieistniejący? Opis rezydencji i jej historię prezentuje Aftanazy t. 4 ss. 86-87, jednakże bez informacji o późniejszych losach budowli. - Ignacy Chodźko (29.09.1794 Zabłotszczyzna gm. Kościeniewicze pow. Wilejka - 1.08.1861 Dziewiętnie pow. Święciany) polski powieściopisarz-pamiętnikarz. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim w Wilnie w latach 1810-1814 uzyskując stopień kandydata filozofii. Krótko pracował w kancelarii Radziwiłłowskiej po czym osiadł na stałe w rodzinnym majątku w Dziewiętniach i w swoim środowisku szlacheckim piastował liczne godności i urzędy szlacheckie. Wstąpił do Towarzystwa Szubrawców i masonerii. Literacko zadebiutował w 1816, początkowo autor szkiców satyrycznych, wierszy i innych drobnych utworów literackich. Ceniony za liczne gawędy szlacheckie głównie w cyklach "Obrazy litewskie" i "Podania litewskie" zapoczątkowane w 1836; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 3 ss. 382-384 i Dawni pisarze t. 1 ss. 161-162. Źródła błędnie podają nazwę miejsca urodzenia jako: "Zabłotczyzna".
Cena/Price:240
Numer katalogowy/Number:i02794
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budowle drewniane dwory spichlerze, lamusy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture barns/barn manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus Speicher / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich