Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02832

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tarnów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie)
Tytuł/Title:Pomnik książąt Ostrogskich w Tarnowie / "POMNIK KSIĄŻĄT OSTROGSKICH W TARNOWIE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:232x145 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, kompozycja bez wad, plamki na marginesie już poza kompozycją
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 61 z 24.11.1860 s. 576
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje w poz. 20936, opisuje jako nagrobek Tarnowskich pod poz. 20937-20939
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w postaci wydruku komputerowego. Spis treści półrocznika nie podaje autorstwa tekstu i rysunku (albo fotografii) według którego wykonano rycinę. Bardzo rzadka rycina. Kościół katedralny Narodzenia NMP, pierwotnie gotycki z cegły, zapewne ok. 1400 i 1494-1514, później rozbudowany; zob. Atlas zabytków s. 573 z ilustracją. Nagrobek Janusza i Zuzanny Ostrogskich z lat 1612-1620, barokowy z alegorycznymi rzeźbami, wykonany przez J. Pfistera. - Janusz Konstantynowicz Ostrogski (ca 1554 - 17.09.1620 Tarnów) książę, kasztelan krakowski 1593, wojewoda wołyński 1584/85, starosta, pierwszy ordynat ostrogski od 1609. - Zuzanna Ostrogska zd. Seredi (1566-1596) Węgierka, pierwsza żona Janusza Ostrogskiego od 1582
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/[portret:Ostrogski Janusz]/[portret:Ostrogska Zuzanna]
Numer katalogowy/Number:i02832
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura katedry i sobory kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza pomniki, portrety obce kraje Węgry i Siedmiogród - portrety, portrety obce okres postacie 16 wiek, portrety obce zawody arystokracja, portrety polskie okres postacie 16 wiek - Polska postacie 17 wiek - Polska, portrety polskie zawody arystokracja, magnateria i możnowładcy - Polska urzędnicy - Polska / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior monuments, statues/monument, statue, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich