Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02832
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Tarnów
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Tarnów województwo małopolskie (tarnowskie)
Tytuł/Title:"POMNIK KSIĄŻĄT OSTROGSKICH W TARNOWIE."
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:232x145 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, plamka i zagięcie na marginesie poza kompozycją.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 61 z 24.11.1860 s.576.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje w poz. 20936, opisuje jako nagrobek Tarnowskich pod poz. 20937-20939.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Nagrobek w kościele katedralnym Narodzenia NMP, pierwotnie gotyckim z cegły, zapewne ok. 1400 i 1494-1514, później rozbudowany, zob. Atlas zabytków s.573 z ilustracją.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i02832
Kategorie tematyczne/Categories:architektura pomniki, architektura detale architektoniczne wnętrza, portrety / architecture monuments, statues/monument, statue, architecture architectural details/architectural detail interiors/interior, portraits/portrait / Architektur Denkmäler/Denkmal, Architektur architektonische Details/architektonisches Detail nnere/Inneres, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich