Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i02891

Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Toruń / Thorn
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Toruń województwo kujawsko-pomorskie (toruńskie)
Tytuł/Title:"Drzwi wielkie w kościele św. Jakóba w Toruniu."
Autor/Author:wg Karola Neya
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana pod kompozycją: "Dr Ney rys."
Technika/Technique:litografia na papierze
Wymiary/Size/Capacity:187x156 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, w typowy sposób nieco przebija tekst z drugiej strony karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1844
Pochodzenie/Origin:Z: Przyjaciel Ludu nr 44 z 27.04.1844 s. 349
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24328
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem sygnowanym pseudonimem: "Dr. N." autorstwa Karola Neya; zob. SPPP t. 1 s. 422. Dość rzadka rycina. Kościół św. Jakuba (do 1425 cysterek, 1425-1557 i 1667-1833 benedyktynek), gotycki, ceglany, wznoszony etapowo od 1309; zob. Atlas zabytków s. 146.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Pomorze/Ziemia Chełmińska/Kulmerland/Culmerland/Stadtkreis Thorn/cysterki/benedyktynki
Numer katalogowy/Number:i02891
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne kościoły, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture architectural details/architectural detail churches/church / Architektur Kirchen/Kirche architektonische Details/architektonisches Detail / lithograph / Lithographie